Dlhá 1, 900 31 Stupava
Priemyselné antikorózne prostriedky

Průmyslové antikorozní prostředky

LUBEX® ANTICORR 2011

Je připravený na bázi uhlovodíků III. třídy nebezpečnosti s nízkým obsahem aromátů. Neobsahuje sloučeniny barya. Je dobře odstranitelný běžnými průmyslovými čističi a rozpouštědly.

Typické použití

Ochranný protikorozní prostředek určený ke konzervaci polotovarů, trubek a strojních součástek pro skladování i transport.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
2,9

Hustota při 20°C, kg/m3
824

Bod vzplanutí, °C
61

Bod tekutostí, °C
-64

Protikorozní ochrana - Kondenzační komora, cykly
36

Protikorozní ochrana - Solná komora (v solné mlze), h
120

LUBEX® ANTICORR 2011-DB

Je připravený na bázi uhlovodíků III. třídy nebezpečnosti s nízkým obsahem aromátů. Neobsahuje sloučeniny barya. Je dobře odstranitelný běžnými průmyslovými čističi a rozpouštědly.

Typické použití

Ochranný protikorozní prostředek určený ke konzervaci polotovarů, trubek, strojních součástek, jemných mechanismů a ložisek pro skladování i transport.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
6,2

Hustota při 20°C, kg/m3
845

Bod vzplanutí, °C
81

Bod tekutostí, °C
-39

Protikorozní ochrana - Kondenzační komora, cykly
40

Protikorozní ochrana - Solná komora (v solné mlze), h
192

LUBEX® ANTICORR H 14

Je připravený na bázi uhlovodíků IV. třídy nebezpečnosti s nízkým obsahem aromátů. Je dobře odstranitelný běžnými průmyslovými čističi a rozpouštědly.

Typické použití

Ochranný protikorozní prostředek určený ke konzervaci polotovarů, trubek, strojních součástek, jemných mechanismů a ložisek pro skladování i transport.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
7,9

Hustota při 20°C, kg/m3
852

Bod vzplanutí, °C
130

Bod tekutostí, °C
-33

Protikorozní ochrana - Kondenzační komora, cykly
40

Protikorozní ochrana - Solná komora (v solné mlze), h
192

LUBEX® ANTICORR CLEANER

Je připravený na bázi uhlovodíků III. třídy nebezpečnosti s nízkým obsahem aromátů. Neobsahuje sloučeniny barya.

Typické použití

Multifunkční protikorozní prostředek s vynikajícím čisticím a konzervačním účinkem. Prostředek má vynikající schopnost vytěsňovat vodu. Je určený k čištění a ochraně ložisek, jemných kovových částí a zařízení, stejně jako jemných mechanismů, u nichž je snaha zabezpečit pohyblivost i při nízkých teplotách.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
2,0

Hustota při 20°C, kg/m3
801

Bod vzplanutí, °C
61

Bod tekutostí, °C
< - 60

LUBEX® ANTICORR CLEANER 2012

Je připravený na bázi uhlovodíků III. třídy nebezpečnosti s nízkým obsahem aromátů a vysoce kvalitních selektivně rafinovaných základových olejů a synergicky působících přísad. Neobsahuje sloučeniny barya.

Typické použití

Multifunkční protikorozní prostředek s vynikajícím čisticím a konzervačním účinkem. Prostředek má vynikající schopnost vytěsňovat vodu. Je určený k čištění, praní a protikorozní ochraně ložisek, jemných kovových částí a zařízení, stejně jako jemných mechanismů, u kterých je snaha zabezpečit pohyblivost i při nízkých teplotách.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
2,4

Hustota při 20°C, kg/m3
804

Bod vzplanutí, °C
70

Bod tekutostí, °C
< - 60

LUBEX® CORR WD 235 A

Splňuje MIL-C-22235 A

Je připraven na bázi selektivně rafinovaných základových olejů, inhibitorů koroze, přísad s výtlačným účinkem vody a přísad zlepšujících přilnavost. Nízký bod tuhnutí oleje umožňuje jeho použití při snížené teplotě. Má dobré mazací vlastnosti při tváření profilů ze železných a neželezných kovů. Má vysokou účinnost jako protikorozní prostředek, ochraňující ocelové plechy nebo profily. Výrobek má vynikající vytěsňovací účinky.

Typické použití

Univerzální dvoufunkční konzervačně-mazací olej, určený k ochraně železných a neželezných kovových výrobků v uzavřeném prostoru nebo pod přístřeškem. Používá se na ochranu a mazání kovových částí a zařízení, jemných mechanismů, ložisek, obráběcích nástrojů a zbraní, u kterých je snaha zabezpečit pohyblivost za nízkých teplot.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
75,3

Hustota při 20°C, kg/m3
907

Bod vzplanutí, °C
206

Bod tekutostí, °C
-18

Protikorozní ochrana - Kondenzační komora, cykly
56

Protikorozní ochrana - Solná komora (v solné mlze), h
48