Dlhá 1, 900 31 Stupava
Priemyselné antikorózne prostriedky

Průmyslové antikorozní prostředky

LUBODAMINOL®

Je připravený na bázi minerálního oleje a účinných protikorozních přísad. Neobsahuje chlor, zinek, baryum, proto nejsou problémy při jeho odstraňování.

Typické použití

Emulzní protikorozní prostředek, vhodný hlavně pro dočasnou ochranu ocelových plechů válcovaných za studena. Používá se na konzervaci tabulových nebo svitkových plechů, proto nachází velké uplatnění v ocelárnách. Je možné jej použít i pro konzervaci ocelových dílů a konstrukcí.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
37

Teplotní rozsah použití, °C
5°C až 40°C

Hustota při 20°C, kg/m3
877

pH 5% emulze v dest. vodě při 20°C
8,7