priemyselné oleje

Priemyselné oleje

LUBEX® FORMEN OIL M-4

Viacfunkčný konzervačno-formový olej, neškodiaci životnému prostrediu, pripravený na báze bioodburateľných surovín, selektívne rafinovaných nízkoviskóznych uhľovodíkových frakcií, inhibítorov korózie, prísad s výtlačným účinkom vody a prísad zlepšujúcich priľnavosť. Je dobre odstrániteľný alkalickými detergentmi a organickými rozpúšťadlami.

Typické použitie

Je určený pre ochranu železných a hliníkových kovových foriem pre betón a betónové škridle. Používa sa na ochranu a mazanie kovových foriem pre menšie betónové výrobky a vysekávacích strojov, najmä pri výrobe betónových škridiel.

Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
4

Hustota pri 20°C, kg/m3
840

Bod vzplanutia, °C
67

Bod tečenia, °C
-12

Teplotný rozsah použitia, °C
-10°C do +50°C

LUBEX® FORMEN OIL M-10

Viacfunkčný konzervačno-formový olej, neškodiaci životnému prostrediu, pripravený na báze selektívne rafinovaných ropných olejov, inhibítorov korózie, prísad s výtlačným účinkom vody a prísad zlepšujúcich priľnavosť. Je dobre odstrániteľný alkalickými detergentmi a organickými rozpúšťadlami.

Typické použitie

Je určený pre ochranu železných a hliníkových kovových foriem pri výrobe betónových škridiel, panelov a betónových prvkov. Možné je ho použiť na vymazávanie foriem pri výrobe prefabrikátov vytvrdzovaných v parných komorách a prefabrikátov z vibračného tlakového betónu.

Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
10,5

Hustota pri 20°C, kg/m3
850

Bod vzplanutia, °C
80

Bod tečenia, °C
-30

Teplotný rozsah použitia, °C
-15°C do +60°C

LUBEX® FORMEN OIL 3 CT STRONG

Viacfunkčný konzervačno-formový olej neškodiaci životnému prostrediu pripravený na báze rafinovaných rastlinných olejov, olejových derivátov a nearomatických rozpúšťadiel. Je dobre odstrániteľný alkalickými detergentmi a organickými rozpúšťadlami.

Typické použitie

Univerzálny prostriedok na oddeľovanie debnenia a foriem, je vhodný na výrobu betónových strešných škridiel, avšak možno ho použiť aj ako ochranný prostriedok pre stroje a zariadenia. Olej vytvára mikrofilm s vynikajúcou priľnavosťou k oceľovým a hliníkovým povrchom.

Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
3

Hustota pri 20°C, kg/m3
840

Bod vzplanutia, °C
61

Bod tečenia, °C
-51

Teplotný rozsah použitia, °C
-10°C do +50°C

LUBEX® FORMEN OIL M-160

Odformovací olej pre porobetón, pripravený na báze selektívne rafinovaných ropných olejov, inhibítorov korózie, prísad s výtlačným účinkom vody, prísad proti oxidácii a špeciálnych prísad zlepšujúcich priľnavosť.

Typické použitie

Je určený pre ochranu železných a neželezných kovových foriem pre pórobetón. Používa sa tam, kde sa požaduje zabrániť odkvapkávaniu oleja. Vďaka vynikajúcim účinkom vytláčať vodu a zvýšenej oxidačnej stabilite predstavuje spoľahlivý odformovací olej.

Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
160

Hustota pri 20°C, kg/m3
890

Bod vzplanutia, °C
250

Bod tečenia, °C
-15

Teplotný rozsah použitia, °C
-10°C do +180°C

LUBEX® TRENNMITTEL YTO

Odformovací olej pre porobetón, pripravený na báze selektívne rafinovaných ropných olejov, inhibítorov korózie, prísad s výtlačným účinkom vody, prísad proti oxidácii a špeciálnych prísad zlepšujúcich priľnavosť.

Typické použitie

Je určený pre ochranu železných a neželezných kovových foriem pre pórobetón. Používa sa tam, kde sa požaduje zabrániť odkvapkávaniu oleja. Vďaka vynikajúcim účinkom vytláčať vodu a zvýšenej oxidačnej stabilite predstavuje spoľahlivý odformovací olej.

Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
180

Hustota pri 20°C, kg/m3
898

Bod vzplanutia, °C
240

Bod tečenia, °C
-15

Teplotný rozsah použitia, °C
-10°C do +180°C

LUBEX® KERAMEX 119

Separačný prostriedok, pripravený na báze nearomatických uhľovodíkov, selektívne rafinovaných ropných olejov, inhibítorov korózie a bioodbúrateľných prísad zlepšujúcich priľnavosť. Množstvo znečisťujúcich látok ako sú síra, aromáty a polycyklické aromáty je pod hranicou stanoviteľnosti.

Typické použitie

Je určený pre vymazávanie oceľových a živicových foriem pri výrobe rotačne symetrických predmetov. Produkt je zvlášť vhodný pre použitie pri vypaľovaní keramických izolátorov.

Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
1,9

Hustota pri 20°C, kg/m3
768

Bod vzplanutia, °C
61

Bod tečenia, °C
-20

Teplotný rozsah použitia, °C
-15°C do +50°C

LUBEX® BIOFORMEN OIL AS

Biologicky odbúrateľný odformovací olej, pripravený na báze bioodbúrateľných olejov a synergicky pôsobiacich aditív, inhibítorov korózie a prísad s výtlačným účinkom vody. Je dobre odstrániteľný alkalickými detergentmi a organickými rozpúšťadlami.

Typické použitie

Univerzálny, viac funkčný konzervačno-formový prostriedok na oddeľovanie debnenia a foriem, vhodný pre neporézne nevsakované debnenia a formy z kovu alebo dreva. Využíva sa predovšetkým na vymazávanie strojov a zariadení hlavne pri spracovaní ťažších bitúmenových materiálov.

Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
15

Hustota pri 20°C, kg/m3
902

Bod vzplanutia, °C
180

Bod tečenia, °C
-15

Teplotný rozsah použitia, °C
-10°C do +60°C

LUBEX® BIOFORMEN OIL M-8

Biologicky odbúrateľný odformovací olej pre betón, pripravený na báze bioodburateľných surovín, selektívne rafinovaných nízkoviskóznych uhľovodíkových frakcií, inhibítorov korózie, prísad s výtlačným účinkom vody a prísad zlepšujúcich priľnavosť. Je dobre odstrániteľný alkalickými detergentmi a organickými rozpúšťadlami.

Typické použitie

Univerzálny prostriedok na oddeľovanie debnenia a foriem, vhodný pre neporézne nevsakované debnenia a formy z dreva, kovu a plastu pri výrobe panelov a betónových prvkov. Využíva sa predovšetkým na vymazávanie foriem pri výrobe prefabrikátov vytvrdzovaných v parných komorách a prefabrikátov z vibračného tlakového betónu.

Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
8

Hustota pri 20°C, kg/m3
855

Bod vzplanutia, °C
110

Bod tečenia, °C
-18

Teplotný rozsah použitia, °C
-10°C do +60°C

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.