Plastické mazivá

Plastické mazivá

LUBEX® LIT 2

Viacúčelové plastické mazivo na báze lítiového spevňovadla a vysoko rafinovaného minerálneho oleja s vynikajúcou mechanickou a koloidnou stálosťou.

Typické použitie

Na mazanie klzných aj valivých ložísk pracujúcich pri stredných rýchlostiach, v otvorených aj uzavretých systémoch v prevádzkových podmienkach bez nadmerne zvýšeného tlaku a teploty, v rôznych technologických priemyselných zariadeniach, ako aj v motorových vozidlách, v stavebných a poľnohospodárskych strojoch.

Parametre

Základový olej (druh)
minerálny

Spevňovadlo (druh)
litiové

Konzistencia (NLGI)
2

Kinematická viskozita základového oleja pri 40°C, mm2/s
100-120

Teplotný rozsah použitia, °C
od -30°C do +110°C

LUBEX® LIT 2 EP

Plastické mazivo LUBEX LIT EP je k dispozícii v konzistencii NLGI 1, NLGI 1/2, NLGI 2 a NLGI 3.

Multifunkčné priemyselné a automobilové EP plastické mazivo pre vysoké zaťaženie na báze lítiového spevňovadla a vysoko rafinovaného minerálneho oleja s vynikajúcou mechanickou a koloidnou stálosťou.

Typické použitie

Viacúčelové plastické mazivo vhodné pre mnohé priemyselné a automobilové aplikácie. Môže sa používať na mazanie vysoko zaťažených ložísk v priemyselných a poľnohospodárskych strojoch a tiež valivých ložísk nasadených v ťažkých dopravných zariadeniach ako všeobecné priemyselné a automobilové mazivo.

Parametre

Základový olej (druh)
minerálny

Spevňovadlo (druh)
litiové

Konzistencia (NLGI)
2

Kinematická viskozita základového oleja pri 40°C, mm2/s
260-300

Teplotný rozsah použitia, °C
od -30°C do +120°C

LUBEX® ALPLEX 2 EP

Vysokoteplotné EP plastické mazivo vyrobené na báze komplexného hlinitého spevňovadla a vysoko rafinovaného minerálneho oleja s výbornou oxidačnou stálosťou a nízkou odparovateľnosťou.

Typické použitie

Viacúčelové plastické mazivo s použitím pre vysoko zaťažované ložiská v priemysle, poľnohospodárstve, ložiská dopravných strojov, stavebných strojov a inej mobilnej techniky ako všeobecné priemyselné a automobilové mazivo, ktoré je zároveň špeciálne vhodné pre klzné a valivé ložiská v oceliarňach pre systémy nepretržitého valcovania za tepla.

Parametre

Základový olej (druh)
minerálny

Spevňovadlo (druh)
hlinitý komplex

Konzistencia (NLGI)
2

Kinematická viskozita základového oleja pri 40°C, mm2/s
180-220

Teplotný rozsah použitia, °C
od -20°C do +140°C

LUBEX® LIPLEX 2 EP

Plastické mazivo LUBEX LIPLEX EP je k dispozícii v konzistencii NLGI 1, NLGI 2 a NLGI 3.

Multifunkčné priemyselné a automobilové komplexné lítiové plastické mazivo pre vysoké zaťaženie. Veľmi dobre odoláva vode, vysokým zaťaženiam a má predĺženú životnosť.

Typické použitie

Viacúčelové plastické mazivo s použitím pre vysoko zaťažované ložiská v priemysle, poľnohospodárstve, ložiská dopravných strojov, stavebných strojov a inej mobilnej techniky ako všeobecné priemyselné a automobilové mazivo. Mazivo je vhodné pre rôzne typy podvozkov cestných a železničných vozidiel, ložiská ventilátorov, elektromotory, spojky, kladky, ručné nástroje, kompresory a čerpadlá.

Parametre

Základový olej (druh)
minerálny

Spevňovadlo (druh)
komplexné lítiové

Konzistencia (NLGI)
2

Kinematická viskozita základového oleja pri 40°C, mm2/s
200-220

Teplotný rozsah použitia, °C
od -30°C do +150°C

LUBEX® LIPLEX SYNT 460 EP

Vysokovýkonné úplne syntetické plastické mazivo, vyvinuté špeciálne pre použitie vo veterných elektrárňach ako aj pre papierenské stroje a iné náročné priemyselné aplikácie.

Typické použitie

Vzhľadom na veľmi široký rozsah prevádzkových teplôt, vysokú mechanickú stabilitu a vynikajúcu únosnosť, plastické mazivo LUBEX LIPLEX SYNT 460 EP je prednostne odporúčané na mazanie hlavných rotorových ložísk veterných elektrární, ale aj pre drevospracujúci priemysel na vysoko namáhané lisy vo výrobe granulovania drevených peliet.

Parametre

Základový olej (druh)
syntetický

Spevňovadlo (druh)
komplexné lítiové

Konzistencia (NLGI)
1/2

Kinematická viskozita základového oleja pri 40°C, mm2/s
440-480

Teplotný rozsah použitia, °C
od -40°C do +160°C

LUBEX® LIPLEX 00 EP

Plastické mazivo LUBEX LIPLEX EP je k dispozícii v konzistencii NLGI 0, NLGI 00 a NLGI 000.

Plastické mazivo na báze komplexných lítiových mydiel a vysoko rafinovaného minerálneho oleja s vynikajúcou mechanickou a koloidnou stálosťou a s výbornou oxidačnou stálosťou.

Typické použitie

Viacúčelové komplexné lítiové plastické mazivo polotekutej konzistencie je určené najmä pre kontinuálne stratové a centrálne mazacie systémy a zariadenia používané v priemysle a v mobilnej technike a tiež pre vybrané uzavreté systémy mazania a prevodovky.

Parametre

Základový olej (druh)
minerálny

Spevňovadlo (druh)
komplexné lítiové

Konzistencia (NLGI)
00

Kinematická viskozita základového oleja pri 40°C, mm2/s
150-220

Teplotný rozsah použitia, °C
od -30°C do +140°C

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.