Dlhá 1, 900 31 Stupava
Plastické mazivá

Plastické mazivá

LUBOPLEX® CSM 2 MULTI

Komplexní vápenaté sulfonátové plastické mazivo pro vysoké zatížení a vysoké teploty.

Typické použití

Vhodné pro aplikace vystavené vysokému a/nebo nárazovému zatížení, jako je mazání spojek, kardanů, otevřených převodů, závitových převodů, ložisek, kluzných ploch apod., například v hutnickém, ocelářském, báňském, papírenském, gumárenském anebo cementářském průmyslu. Zvlášť vhodné je pro mazání ložisek v ocelárnách (kontinuální odlévání a válcování).

Parametry

Základový olej (druh)
minerální

Zpevňovadlo (druh)
komplexní sulfonát vápenatý

Konzistence (NLGI)
2

Kinematická viskozita základového oleje při 40°C, mm2/s
350-400

Teplotní rozsah použití, °C
od -20°C do +160°C

LUBOPLEX® CSM 1/2 PM

Komplexní vápenaté sulfonátové plastické mazivo odolné proti vodě pro aplikace v papírenském průmyslu.

Typické použití

Typické aplikace jsou valivá a kluzná ložiska v papírenském průmyslu, a to obzvlášť na mazání průmyslových ložisek pracujících při vysokých teplotách a vysokých zatíženích v mokrém a suchém úseku papírenských strojů.

Parametry

Základový olej (druh)
minerální

Zpevňovadlo (druh)
komplexní sulfonát vápenatý

Konzistence (NLGI)
1/2

Kinematická viskozita základového oleje při 40°C, mm2/s
350-450

Teplotní rozsah použití, °C
od -20°C do +160°C

LUBOPLEX® CSM 460 1/2

Víceúčelové plastické mazivo vyrobené na bázi komplexního sulfonátu vápenatého a minerálního oleje vysoké viskozity s výbornou oxidační stálostí a nízkou odpařovatelností.

Typické použití

Vhodné k mazání ložisek v ocelárnách (kontinuální odlévání a válcování), v papírenském průmyslu, v dřevozpracujícím průmyslu (lisy pro granulování), v hornictví, v cementárnách, v kamenolomech a ve stavebních zařízeních. Zvlášť vhodné na mazání lisů pro granulování „pelet“ z tvrzeného dřeva a náročné provozní podmínky.

Parametry

Základový olej (druh)
minerální

Zpevňovadlo (druh)
komplexní sulfonát vápenatý

Konzistence (NLGI)
1/2

Kinematická viskozita základového oleje při 40°C, mm2/s
400-800

Teplotní rozsah použití, °C
od -20°C do +160°C

LUBOPLEX® CSS 100 1/2

Víceúčelové plastické mazivo vyrobené na bázi komplexního sulfonátu vápenatého a převážně syntetického základového oleje. Umožňuje vynikající vlastnosti pro mazání při nízkých teplotách.

Typické použití

Vhodné pro mazání ložisek v papírenském průmyslu, v dřevozpracujícím průmyslu (lisy pro granulování), v cementárnách, v kamenolomech a ve stavebních strojích a zařízeních, pro pásové dopravníky a kolesová rypadla v povrchových dolech.

Parametry

Základový olej (druh)
minerální a syntetický

Zpevňovadlo (druh)
komplexní sulfonát vápenatý

Konzistence (NLGI)
1/2

Kinematická viskozita základového oleje při 40°C, mm2/s
90-100

Teplotní rozsah použití, °C
od -40°Cdo +160°C

LUBOPLEX® HITEMP CSM MG 2

Obsahuje pevná maziva nejvyšší kvality a čistoty na zlepšení vlastností při nouzovém chodu a pro přenos velkého zatížení při kluzných rychlostech. Prodlužuje mazací intervaly a současně redukuje frekvence servisních zásahů.

Typické použití

Vhodné pro mazání při vysokých teplotách v cihelnách, v keramickém průmyslu, při výrobě betonu a pórobetonu a v cementárnách. Pro ložiska kol vozíků v tunelových pecích, rotační válcové pece a mlýny na uhlí a horniny, pásy bagrů, otevřené vřetenové převody, ozubené tyče a ozubené věnce.

Parametry

Základový olej (druh)
minerální

Zpevňovadlo (druh)
komplexní sulfonát vápenatý

Konzistence (NLGI)
2

Kinematická viskozita základového oleje při 40°C, mm2/s
350-450

Teplotní rozsah použití, °C
od -20°C do +180°C

LUBOPLEX® UNITEMP SYNT CSS 2

Vyrobené na bází komplexně vápenatého sulfonátu a prvotřídních syntetických základových olejů. Perfektně odolává vymývání vodou, má dobrou ochranu proti opotřebování a proti korozi, dobré EP vlastnosti a dobrou pracovní stabilitu.

Typické použití

Vhodné pro použití v mokrém prostředí s trvalým průnikem vlhkosti i vody, i v prostředí proudící vody a ložiska s nízkou až střední rychlostí pracující v nepříznivých a stížených aplikačních podmínkách. Doporučuje se k mazání elektromotorů, čerpadel, dopravníků, míchadel, převodovek (ozubená kola), lisy, navijáky, pouzdra, ložiska kol, mazání podvozků, univerzální klouby, kulové klouby, koncové tyče a klouby řízení stejně jako i pro mazání strojů používaných v papírenském průmyslu.

Parametry

Základový olej (druh)
syntetický

Zpevňovadlo (druh)
komplexní sulfonát vápenatý

Konzistence (NLGI)
2

Kinematická viskozita základového oleje při 40°C, mm2/s
400-440

Teplotní rozsah použití, °C
od -40°C do +180°C