Kovoobrábacie vodou nemiešateľné chladiaco-mazacie kvapaliny na tvárnenie za studena

Kovoobrábacie vodou nemiešateľné chladiaco-mazacie kvapaliny na tvárnenie za studena

LUBEX® LISOL DDO 32

Aktívna vodou nemiešateľná univerzalná kvapalina na báze optimálne vybraných selektívne rafinovaných základových olejov a synergicky pôsobiacich kombinácií prísad. Viskozita oleja umožňuje jeho použitie pri operáciách rezania preťahovaním, pričom dobre umýva a tvorí jemný priľnavý film.

Typické použitie

Používa sa predovšetkým pri operáciách presného strihania a tvarovania plechov za studena, je účinný aj pri operáciách frézovania, brúsenia a rezania závitov. Možno je ho použiť aj pri ťažkom trieskovom obrábaní ako aj pri operáciách preťahovania. Je vhodný pre obrábanie ocele, nerezových ocelí, niklových zliatin a ostatných ťažko obrábajúcich ocelí.

Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
32

Hustota pri 20°C, kg/m3
878

Bod vzplanutia, °C
180

Bod tečenia, °C
-15

Korózia na Cu - 3h / 100°C, stupeň
4c

LUBEX® LISOL DDO 80

Aktívna vodou nemiešateľná univerzalná kvapalina na báze optimálne vybraných selektívne rafinovaných základových olejov a synergicky pôsobiacich kombinácií prísad. Viskozita oleja umožňuje jeho použitie pri operáciách rezania preťahovaním, pričom dobre umýva a tvorí jemný priľnavý film.

Typické použitie

Používa sa predovšetkým pri operáciách presného strihania a tvarovania plechov za studena, preťahanie, účinný je aj pri frézovaní, vŕtaní, pílení a rezaní závitov. Možno je ho použiť aj pri ťažkom trieskovom obrábaní ako aj pri operáciách horizontálneho preťahovania. Je vhodný pre obrábanie ocele, nerezových ocelí, niklových zliatin a ostatných ťažko obrábajúcich ocelí.

Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
80

Hustota pri 20°C, kg/m3
908

Bod vzplanutia, °C
200

Bod tečenia, °C
-15

Korózia na Cu - 3h / 100°C, stupeň
4c

LUBEX® CUT PRESS 120

Aktívna vodou nemiešateľná univerzalná kvapalina na báze optimálne vybraných selektívne rafinovaných základových olejov a synergicky pôsobiacich kombinácií prísad. Viskozita oleja umožňuje jeho použitie pri operáciách rezania preťahovaním, pričom dobre umýva a tvorí jemný priľnavý film.

Typické použitie

Používa sa predovšetkým pri operáciách presného strihania a tvarovania plechov za studena a účinný je aj pri frézovaní a rezaní závitov. Možno je ho použiť aj pri ťažkom trieskovom obrábaní ako aj pri operáciách preťahovania. Je vhodný pre obrábanie ocele, nerezových ocelí, niklových zliatin a ostatných ťažko obrábajúcich ocelí.

Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
170

Hustota pri 20°C, kg/m3
990

Bod vzplanutia, °C
200

Bod tečenia, °C
-18

Korózia na Cu - 3h / 100°C, stupeň
4b

LUBEX® CUT A 80 DRAW

Aktívná vodou nemiešateľná kvapalina pre ťahanie rúr na báze optimálne vybraných selektívne rafinovaných základových olejov a synergicky pôsobiacich kombinácií prísad.

Typické použitie

Je špeciálne vyvinutý pre ťahanie rúr. Je vhodný pre obrábanie ocele, nerezových ocelí, niklových zliatin a ostatných ťažko obrábajúcich ocelí. Možno je ho použiť aj pre iné ťažké operácie ako sú preťahovanie, presné strihanie a tvarovanie plechov za studena, frézovanie a rezanie závitov.

Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
88

Hustota pri 20°C, kg/m3
931

Bod vzplanutia, °C
230

Bod tečenia, °C
-18

Korózia na Cu - 3h / 100°C, stupeň
4c

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.