Dlhá 1, 900 31 Stupava
Výrobní technologie univerzálních a speciálních maziv Lubex®

Výroba a distribuce standardních a speciálních maziv, surovin do maziv a přísad do paliv

Nabízíme vám rozsáhlou paletu automobilových a průmyslových maziv, řezných olejů, kompresorových olejů, teplonosných a odformovacích olejů a přísad do paliv.
Kromě uvedených produktů máme k dispozici i další produkty dle vašich požadavků.
Pro aplikaci našich produktů nabízíme kompletní péči a poradenství i bezplatný technický servis.

Nabídka produktů

LUBEX® ANTICORR H 14

Je připravený na bázi uhlovodíků IV. třídy nebezpečnosti s nízkým obsahem aromátů. Je dobře odstranitelný běžnými průmyslovými čističi a rozpouštědly.

Typické použití

Ochranný protikorozní prostředek určený ke konzervaci polotovarů, trubek, strojních součástek, jemných mechanismů a ložisek pro skladování i transport.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
7,9

Hustota při 20°C, kg/m3
852

Bod vzplanutí, °C
130

Bod tekutostí, °C
-33

Protikorozní ochrana - Kondenzační komora, cykly
40

Protikorozní ochrana - Solná komora (v solné mlze), h
192

LUBEX® ANTICORR CLEANER

Je připravený na bázi uhlovodíků III. třídy nebezpečnosti s nízkým obsahem aromátů. Neobsahuje sloučeniny barya.

Typické použití

Multifunkční protikorozní prostředek s vynikajícím čisticím a konzervačním účinkem. Prostředek má vynikající schopnost vytěsňovat vodu. Je určený k čištění a ochraně ložisek, jemných kovových částí a zařízení, stejně jako jemných mechanismů, u nichž je snaha zabezpečit pohyblivost i při nízkých teplotách.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
2,0

Hustota při 20°C, kg/m3
801

Bod vzplanutí, °C
61

Bod tekutostí, °C
< - 60

LUBEX® ANTICORR CLEANER 2012

Je připravený na bázi uhlovodíků III. třídy nebezpečnosti s nízkým obsahem aromátů a vysoce kvalitních selektivně rafinovaných základových olejů a synergicky působících přísad. Neobsahuje sloučeniny barya.

Typické použití

Multifunkční protikorozní prostředek s vynikajícím čisticím a konzervačním účinkem. Prostředek má vynikající schopnost vytěsňovat vodu. Je určený k čištění, praní a protikorozní ochraně ložisek, jemných kovových částí a zařízení, stejně jako jemných mechanismů, u kterých je snaha zabezpečit pohyblivost i při nízkých teplotách.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
2,4

Hustota při 20°C, kg/m3
804

Bod vzplanutí, °C
70

Bod tekutostí, °C
< - 60

LUBEX® CORR WD 235 A

Splňuje MIL-C-22235 A

Je připraven na bázi selektivně rafinovaných základových olejů, inhibitorů koroze, přísad s výtlačným účinkem vody a přísad zlepšujících přilnavost. Nízký bod tuhnutí oleje umožňuje jeho použití při snížené teplotě. Má dobré mazací vlastnosti při tváření profilů ze železných a neželezných kovů. Má vysokou účinnost jako protikorozní prostředek, ochraňující ocelové plechy nebo profily. Výrobek má vynikající vytěsňovací účinky.

Typické použití

Univerzální dvoufunkční konzervačně-mazací olej, určený k ochraně železných a neželezných kovových výrobků v uzavřeném prostoru nebo pod přístřeškem. Používá se na ochranu a mazání kovových částí a zařízení, jemných mechanismů, ložisek, obráběcích nástrojů a zbraní, u kterých je snaha zabezpečit pohyblivost za nízkých teplot.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
75,3

Hustota při 20°C, kg/m3
907

Bod vzplanutí, °C
206

Bod tekutostí, °C
-18

Protikorozní ochrana - Kondenzační komora, cykly
56

Protikorozní ochrana - Solná komora (v solné mlze), h
48

LUBEX® CORR WD 372 C

Splňuje: MIL-C-22235 A, MIL-C-372 C

Je připraven na bázi selektivně rafinovaných základových olejů, inhibitorů koroze, přísad s výtlačným účinkem vody a přísad zlepšujících přilnavost. Nízký bod tuhnutí oleje umožňuje jeho použití při snížené teplotě. Výrobek má vynikající vytěsňovací účinky.

Typické použití

Excelentní multifunkční penetrační protikorozní prostředek pro dlouhodobou protikorozní ochranu s vynikajícím vytěsňovacím účinkem vody. Používá se v první řadě k mazání a ochraně ložisek, kovových částí a zařízení, jemných mechanismů, obráběcích nástrojů a zbraní, u nichž je snaha zabezpečit pohyblivost za nízkých teplot. Může být použit k mazání a ochraně kloubů, otočných knoflíků, zámků a elektrických kontaktů v automobilech.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
18,6

Hustota při 20°C, kg/m3
897

Bod vzplanutí, °C
156

Bod tekutostí, °C
-42

Protikorozní ochrana - Kondenzační komora, cykly
56

Protikorozní ochrana - Solná komora (v solné mlze), h
72

LUBEX® EMULGOL PASS

Emulzní univerzální dvoufunkční konzervačně-mazací olej určený k ochraně železných a neželezných kovových výrobků v uzavřeném prostoru. Je připraven na bázi směsi ropného oleje, emulgátorů, inhibitorů koroze, přísad s výtlačným účinkem a přísad zlepšujících přilnavost. Koncentrát s vodou vytváří stabilní emulzi, která má dobré mazací a protikorozní vlastnosti.

Typické použití

Používá se na ochranu a mazání kovových částí a zařízení, jemných mechanismů a obráběcích nástrojů pro ochranu vnitřních povrchů strojů. Výrobek se vyznačuje dobrými pracími vlastnostmi, má vynikající vytěsňující účinky, a proto představuje spolehlivou mezioperační a i dlouhodobou protikorozní ochranu kovových výrobků a zařízení.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
38

Teplotní rozsah použití, °C
20°C až 60°C

Hustota při 20°C, kg/m3
887

pH 5% emulze v dest. vodě při 20°C
8,7

Ochrana proti korozi v 20ᵒDh vodě známka „0“ (podle DIN 51 360-T2) při %
3%

Naši autorizovaní distributoři

Vyhledejte adresu a najděte nejbližšího prodejce nebo distributora

Na trhu od roku 2000

Vývoj nových technologií

Ochrana životního prostředí

Vysoká kvalita