Dlhá 1, 900 31 Stupava
Výrobní technologie univerzálních a speciálních maziv Lubex®

Výroba a distribuce standardních a speciálních maziv, surovin do maziv a přísad do paliv

Nabízíme vám rozsáhlou paletu automobilových a průmyslových maziv, řezných olejů, kompresorových olejů, teplonosných a odformovacích olejů a přísad do paliv.
Kromě uvedených produktů máme k dispozici i další produkty dle vašich požadavků.
Pro aplikaci našich produktů nabízíme kompletní péči a poradenství i bezplatný technický servis.

Nabídka produktů

LUBEX® FORMEN OIL M-4

Vícefunkční konzervačně-formový olej, neškodící životnímu prostředí, připravený na bázi bioodbouratelných surovin, selektivně rafinovaných nízkoviskózních uhlovodíkových frakcí, inhibitorů koroze, přísad s výtlačným účinkem vody a přísad zlepšujících přilnavost. Je dobře odstranitelný alkalickými detergenty a organickými rozpouštědly.

Typické použití

Je určený k ochraně železných a hliníkových kovových forem pro beton a betonové střešní tašky. Používá se na ochranu a mazání kovových forem pro menší betonové výrobky a vysekávacích strojů, zejména při výrobě betonových střešních tašek.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
4

Hustota při 20°C, kg/m3
840

Bod vzplanutí, °C
67

Bod tekutostí, °C
-12

Teplotní rozsah použití, °C
-10°C do +50°C

LUBEX® FORMEN OIL M-10

Vícefunkční konzervačně-formový olej, neškodící životnímu prostředí, připravený na bázi selektivně rafinovaných ropných olejů, inhibitorů koroze, přísad s výtlačným účinkem vody a přísad zlepšujících přilnavost. Je dobře odstranitelný alkalickými detergenty a organickými rozpouštědly.

Typické použití

Je určený k ochraně železných a hliníkových kovových forem při výrobě betonových střešních tašek, panelů a betonových prvků. Je možné jej použít na vymazávání forem při výrobě prefabrikátů vytvrzovaných v parních komorách a prefabrikátů z vibračního tlakového betonu.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
10,5

Hustota při 20°C, kg/m3
850

Bod vzplanutí, °C
80

Bod tekutostí, °C
-30

Teplotní rozsah použití, °C
-15°C do +60°C

LUBEX® FORMEN OIL 3 CT STRONG

Vícefunkční konzervačně-formový olej neškodící životnímu prostředí připravený na bázi rafinovaných rostlinných olejů, olejových derivátů a nearomatických rozpouštědel. Je dobře odstranitelný alkalickými detergenty a organickými rozpouštědly.

Typické použití

Univerzální prostředek k oddělování bednění a forem, je vhodný na výrobu betonových střešních tašek, ale je možné jej použít i jako ochranný prostředek pro stroje a zařízení. Olej vytváří mikrofilm s vynikající přilnavostí k ocelovým a hliníkovým povrchům.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
3

Hustota při 20°C, kg/m3
840

Bod vzplanutí, °C
61

Bod tekutostí, °C
-51

Teplotní rozsah použití, °C
-10°C do +50°C

LUBEX® FORMEN OIL M-160

Odformovací olej pro pórobeton, připravený na bázi selektivně rafinovaných ropných olejů, inhibitorů koroze, přísad s výtlačným účinkem vody, přísad proti oxidaci a speciálních přísad zlepšujících přilnavost.

Typické použití

Je určený pro ochranu železných a neželezných kovových forem pro pórobeton. Používá se tam, kde je potřeba zabránit odkapávání oleje. Díky vynikajícím účinkům vytlačovat vodu a zvýšené oxidační stabilitě představuje spolehlivý odformovací olej.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
160

Hustota při 20°C, kg/m3
890

Bod vzplanutí, °C
250

Bod tekutostí, °C
-15

Teplotní rozsah použití, °C
-10°C do +180°C

LUBEX® TRENNMITTEL YTO

Odformovací olej pro pórobeton, připravený na bázi selektivně rafinovaných ropných olejů, inhibitorů koroze, přísad s výtlačným účinkem vody, přísad proti oxidaci a speciálních přísad zlepšujících přilnavost.

Typické použití

Je určený pro ochranu železných a neželezných kovových forem pro pórobeton. Používá se tam, kde je potřeba zabránit odkapávání oleje. Díky vynikajícím účinkům vytlačovat vodu a zvýšené oxidační stabilitě představuje spolehlivý odformovací olej.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
180

Hustota při 20°C, kg/m3
898

Bod vzplanutí, °C
240

Bod tekutostí, °C
-15

Teplotní rozsah použití, °C
-10°C do +180°C

LUBEX® KERAMEX 119

Separační prostředek, připravený na bázi nearomatických uhlovodíků, selektivně rafinovaných ropných olejů, inhibitorů koroze a bioodbouratelných přísad zlepšujících přilnavost. Množství znečišťujících látek, jako jsou síra, aromáty a polycyklické aromáty, je pod hranicí stanovitelnosti.

Typické použití

Je určený k vymazávání ocelových a živicových forem při výrobě rotačně symetrických předmětů. Produkt je zvlášť vhodný k použití při vypalování keramických izolátorů.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
1,9

Hustota při 20°C, kg/m3
768

Bod vzplanutí, °C
61

Bod tekutostí, °C
-20

Teplotní rozsah použití, °C
-15°C do +50°C

Naši autorizovaní distributoři

Vyhledejte adresu a najděte nejbližšího prodejce nebo distributora

Na trhu od roku 2000

Vývoj nových technologií

Ochrana životního prostředí

Vysoká kvalita