Dlhá 1, 900 31 Stupava
priemyselné oleje

Průmyslové oleje

LUBEX® BIOFORMEN OIL AS

Biologicky odbouratelný odformovací olej, připravený na bázi bioodbouratelných olejů a synergicky působících aditiv, inhibitorů koroze a přísad s výtlačným účinkem vody. Je dobře odstranitelný alkalickými detergenty a organickými rozpouštědly.

Typické použití

Univerzální, více funkční konzervačně-formový prostředek k oddělování bednění a forem, vhodný pro neporézní nevsakované bednění a formy z kovu nebo dřeva. Využívá se především na vymazávání strojů a zařízení hlavně při zpracování těžších bitumenových materiálů.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
15

Hustota při 20°C, kg/m3
902

Bod vzplanutí, °C
180

Bod tekutostí, °C
-15

Teplotní rozsah použití, °C
-10°C do +60°C

LUBEX® BIOFORMEN OIL M-8

Biologicky odbouratelný odformovací olej pro beton, připravený na bázi bioodbouratelných surovin, selektivně rafinovaných nízkoviskózních uhlovodíkových frakcí, inhibitorů koroze, přísad s výtlačným účinkem vody a přísad zlepšujících přilnavost. Je dobře odstranitelný alkalickými detergenty a organickými rozpouštědly.

Typické použití

Univerzální prostředek na oddělování bednění a forem, vhodný pro neporézní nevsakovaná bednění a formy ze dřeva, kovu a plastu při výrobě panelů a betonových prvků. Využívá se především na vymazávání forem při výrobě prefabrikátů vytvrzovaných v parních komorách a prefabrikátů z vibračního tlakového betonu.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
8

Hustota při 20°C, kg/m3
855

Bod vzplanutí, °C
110

Bod tekutostí, °C
-18

Teplotní rozsah použití, °C
-10°C do +60°C