Dlhá 1, 900 31 Stupava
Plastické mazivá

Plastické mazivá

LUBEX® HITEMP 180 PUM 2

Vysokoteplotní plastické mazivo s vynikajícími EP vlastnostmi a odolností proti opotřebování. Kombinace speciálního viskózního základového oleje, organického zpevňovadla a vybraných přísad umožňuje dosahovat velmi vysoké aplikační životnosti maziva.

Typické použití

Doporučuje se k mazání (s velmi dlouhými intervaly mazání) všech vysokoteplotních kluzných a valivých ložisek v průmyslových aplikacích, jako jsou například: Těžba, stroje, zařízení, stavba, chemický průmysl, papírenský průmysl, zemědělství, lesnictví, výroba cementu, výroba vápna, výroba sádry, výroba pórobetonu, výroba elektrické energie. Používá se ve výrobě pro zpracování asfaltu při výstavbě cest.

Parametry

Základový olej (druh)
minerální

Zpevňovadlo (druh)
organické

Konzistence (NLGI)
2

Kinematická viskozita základového oleje při 40°C, mm2/s
460-490

Teplotní rozsah použití, °C
od -20°C do +180°C

LUBEX® HITEMP 200 PUS 2

Vysoce teplotní bílé plastické mazivo vyrobené na bázi organických zahušťovadel a syntetických olejů s výbornou oxidační stálostí a nízkou tendencí k separaci a odpařování oleje.

Typické použití

Je určeno na dlouhodobé mazání pro kluzná a valivá ložiska pro aplikace při vysokých teplotách, například: v chemickém průmyslu, v textilním průmyslu, v dopravních a sušicích zařízeních, ve všeobecném inženýrství a lakovacích systémech v automobilovém průmyslu, ve strojích pro natahování fólií atd.. Je vhodné pro použití v kataforetických lakovacích systémech automobilového průmyslu.

Parametry

Základový olej (druh)
syntetický

Zpevňovadlo (druh)
organické

Konzistence (NLGI)
2

Kinematická viskozita základového oleje při 40°C, mm2/s
80-100

Teplotní rozsah použití, °C
od -20°C do +200°C

LUBEX® SYNTEMP 220 TES 1/2

Plastické mazivo vyrobené na bázi speciálních organických a anorganických zahušťovadel a syntetických olejů s výbornou oxidační stálostí, nízkou odpařovatelností a s obsahem dalších vybraných přísad.

Typické použití

Je zvlášť vhodné pro dlouhodobé mazání ložisek ventilátorů, ložisek v textilních strojích, ve strojích na zpracování plastů a fólií, při výrobě papíru, ložisek pecí v keramickém průmyslu, automatických zařízení v pekárnách a cukrárnách, ložisek dopravníků v lakovnách a sklářských strojích, v sušárnách, dopravních a manipulačních provozech.

Parametry

Základový olej (druh)
syntetický

Zpevňovadlo (druh)
organické a anorganické

Konzistence (NLGI)
1/2

Kinematická viskozita základového oleje při 40°C, mm2/s
160

Teplotní rozsah použití, °C
od -20°C do +220°C

LUBEX® INERTOX 26O TEP 2

Bílé plastické mazivo pro extrémně vysoké teploty na bázi perfluorovaných polyéterových olejů s bílými tuhými mazivy s vysokým stupněm chemické a termické stálosti, odolné proti oxidaci, vyznačující se vynikajícími mazacími vlastnostmi a mimořádnou teplotní odolností.

Typické použití

Pro celoživotní mazání nízkorychlostních ložisek v dopravnících a technologiích zpětného válcování v zařízeních na lakování a sušení, parou ohřívané válce, ložiska vystavená záření či vysokému vakuu.  Pro valivá ložiska ve výrobě kartonů z vlnité lepenky (kartonová výroba), pro valivá ložiska nízkorychlostních dopravních řetězů ve strojích na konečnou úpravu textilií, v sušicích a smaltovacích pecích. Zvlášť vhodné je na mazání válečků pekárenských strojů na oplatky a také pro elastomerní a plastové dílce, kde nezpůsobuje žádné změny u těchto citlivých materiálů.

Parametry

Základový olej (druh)
syntetický (PFPE)

Zpevňovadlo (druh)
organické (PTFE)

Konzistence (NLGI)
2

Kinematická viskozita základového oleje při 40°C, mm2/s
400-500

Teplotní rozsah použití, °C
od -30°C do +260°C

LUBEX® UNITRANS LX-421

Víceúčelové plastické mazivo k dlouhodobému mazání na bázi lithiového komplexu se širokým rozsahem použití s dobrou pracovní stálostí při okolních i při trvale vysokých provozních teplotách.

Typické použití

Plastické mazivo s dlouhou životností, vhodné pro většinu průmyslových a automobilových aplikací. Může se použít i jako univerzální mazivo, které umožňuje optimalizaci u těžkých průmyslových aplikací, které vyžadují dlouhotrvající nebo prodloužené mazání při vysokých teplotách. Speciálně vyvinuté pro ložiskové aplikace, a to zejména pro automobilová ložiska a náboje kol mobilní techniky.

Parametry

Základový olej (druh)
minerální a syntetický

Zpevňovadlo (druh)
lithiový komplex („LX“)

Konzistence (NLGI)
2

Kinematická viskozita základového oleje při 40°C, mm2/s
160

Teplotní rozsah použití, °C
od -30°C do +150°C

LUBEX® GRAFO GEAR GEP 0

Vysoká EP ochrana proti zadření. Umožňuje přímý nástřik automatickými systémy mazání.

Typické použití

Plastické mazivo k mazání velkých otevřených ozubených převodů a pohonů, rotačních a sušicích pecí, kulových mlýnů, rypadel, namáhaných rozměrných řetězů, v cementárenském, hutnickém a báňském průmyslu.

Parametry

Základový olej (druh)
minerální

Zpevňovadlo (druh)
hlinitý komplex

Kinematická viskozita základového oleje při 40°C, mm2/s
600

Teplotní rozsah použití, °C
od -20°C do +120°C