Dlhá 1, 900 31 Stupava
Kovoobrábacie vodou nemiešateľné chladiaco-mazacie kvapaliny na tvárnenie za studena

Kovoobráběcí vodou nemísitelné chladící mazací kapaliny pro tváření za studena

LUBEX® LISOL DDO 32

Aktivní vodou nemísitelná univerzální kapalina na bázi optimálně vybraných selektivně rafinovaných základových olejů a synergicky působících kombinací přísad. Viskozita oleje umožňuje jeho použití při operacích řezání přetahováním, přičemž dobře omývá a tvoří jemný přilnavý film.

Typické použití

Používá se především při operacích přesného stříhání a tvarování plechů za studena, je účinný i při operacích frézování, broušení a řezání závitů soustružením nebo závitnicemi. Je možné jej použít i při těžkém třískovém obrábění stejně jako při operacích protahování. Je vhodný pro obrábění oceli, nerezových ocelí, niklových slitin a ostatních těžko obrobitelných ocelí.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
32

Hustota při 20°C, kg/m3
878

Bod vzplanutí, °C
180

Bod tekutostí, °C
-15

Koroze na Cu 3h, 100°C, stupeň
4c

LUBEX® LISOL DDO 80

Aktivní vodou nemísitelná univerzální kapalina na bázi optimálně vybraných selektivně rafinovaných základových olejů a synergicky působících kombinací přísad. Viskozita oleje umožňuje jeho použití při operacích řezání přetahováním, přičemž dobře omývá a tvoří jemný přilnavý film.

Typické použití

Používá se především při operacích přesného stříhání a tvarování plechů za studena, protahování, účinný je i při frézování, vrtání, pilování a řezání závitů soustružením nebo závitnicemi. Je možné ho použít i při těžkém třískovém obrábění stejně jako při operacích horizontálního protahování. Je vhodný pro obrábění oceli, nerezových ocelí, niklových slitin a ostatních těžko obrobitelných ocelí.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
80

Hustota při 20°C, kg/m3
908

Bod vzplanutí, °C
200

Bod tekutostí, °C
-15

Koroze na Cu 3h, 100°C, stupeň
4c

LUBEX® CUT PRESS 120

Aktivní vodou nemísitelná univerzální kapalina na bázi optimálně vybraných selektivně rafinovaných základových olejů a synergicky působících kombinací přísad. Viskozita oleje umožňuje jeho použití při operacích řezání přetahováním, přičemž dobře omývá a tvoří jemný přilnavý film.

Typické použití

Používá se především při operacích přesného stříhání a tvarování plechů za studena a účinný je i při frézování a řezání závitů soustružením nebo závitnicemi. Je možné jej použít i při těžkém třískovém obrábění stejně jako při operacích protahování. Je vhodný pro obrábění oceli, nerezových ocelí, niklových slitin a ostatních těžko obrobitelných ocelí.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
170

Hustota při 20°C, kg/m3
990

Bod vzplanutí, °C
200

Bod tekutostí, °C
-18

Koroze na Cu 3h, 100°C, stupeň
4b

LUBEX® CUT A 80 DRAW

Aktivní vodou nemísitelná kapalina pro tažení trubek na bázi optimálně vybraných selektivně rafinovaných základových olejů a synergicky působících kombinací přísad.

Typické použití

Je speciálně vyvinutý pro tažení trubek. Je vhodný pro obrábění oceli, nerezových ocelí, niklových slitin a ostatních těžko obrobitelných ocelí. Je ho možné použít i pro jiné těžké operace, jako je protahování, přesné stříhání a tvarování plechů za studena, frézování a řezání závitů soustružením nebo závitnicemi.

Parametry

Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s
88

Hustota při 20°C, kg/m3
931

Bod vzplanutí, °C
230

Bod tekutostí, °C
-18

Koroze na Cu 3h, 100°C, stupeň
4c